(096) 017-82-82 | (03849) 3-28-85
Український Рушник
  1. Укр
  2. Рус

Вишитий рушник — це невід*ємний атрибут українського побуту. Він має має важливе значення в житті кожного народу, кожної сім*ї. Рушник присутній на кожному святі і є оберегом будинку. Саме на ньому відображається все культурне життя українського народу, а у символіці вишивки ховають обереги, магічні знаки і символи.

Господарі, приймаючи в своєму будинку гостей, висловлювали свою гостинність, коли зустрічали хлібом-сіллю на рушнику. Дитину до хрещення несли на рушнику. Близьким і рідним людям у дальню путь давали вишитий рушник з собою. Цим вони бажали щастя і швидкого повернення. Жодне весілля не обходилося без цього атрибута.

Обереги-рушники мали велике значення, вони захищали і відганяли нечисту силу.
Слід зазначити, що в кожному регіоні України є своя техніка вишивки. По-різному прикрашали ними одяг і рушники.

Для сучасного світу цей елемент народної культури є одним з популярних. Мистецтво вишивати має багатовікову історію і продовжує жити по сьогоднішній день.

Час йде, змінюються смаки і погляди на життя. Змінюється стиль одягу і прикраси. Але все-таки багатовікові традиції залишаються, вони з’єдную нас з нашими предками. Традиції — це історія нашої країни, історія кожного з нас. Давайте берегти цей скарб і передавати наступному поколінню.

Вышитый рушник – это неотъемлемый атрибут украинского быта. Он имеет важное значение в жизни нашего народа, каждой семьи. Рушник присутствует на каждом празднике и есть оберегом дома. Именно на нём отображается вся культурная жизнь украинского народа, а в символике вышивки скрываются обереги, магические знаки и символы.

Хозяева, принимая в свой дом гостей, высказывали свою гостеприимность, когда встречали хлебом-солью на рушнике. Ребёнка до крещения несли на рушнику. Близким и родным людям у дальнюю путь давали вышитый рушник с собой. Этим они желали счастья и быстрого возвращения. Ни одна свадьба не обходилась без этого атрибута.

Обереги-рушники имели большое значение, они защищали и отгоняли нечистую силу.

Следует отметить, что в каждом регионе Украины имеется своя техника вышивки. По-разному украшали ими одежду и рушники.

Для современного мира этот элемент народной культуры есть одним из популярных. Искусство вышивать имеет многовековую историю и продолжает жить по сей день.

Время идёт, меняются вкуси и взгляды на жизнь. Меняется стиль одежды и украшения. Но все-таки многовековые традиции остаются, они соединяю нас с нашими предками. Традиции – это история нашей страны, история каждого из нас. Давайте беречь этот клад и передавать следующему поколению.
  1. Facebook
  2. ВКонтакті
(096) 017-82-82 | (03849) 3-28-85