(096) 017-82-82 | (03849) 3-28-85
Історія Диканьки
  1. Укр
  2. Рус
Диканька. Після це слова відразу ж пригадується твір «Вечори на хуторі біля Диканьки» відомого письменника М. Гоголя. Наповнене містики і таємниць, веселощів і пригод.

Походження назви Диканька пов'язане з густими лісами які оточували цю місцевість і надавали їй дикого вигляду. Є й інша версія, яка стверджує, що назва походить від перших поселенців цієї місцевості - Дикань, Дикий, які зустрічаються тут і сьогодні.

Кажуть, що у цього села особлива енергетика і по цуй день тут розповідають старі історії про чортів і відьом. Також кажуть, що все, що написав їх земляк Гоголь, відбувалося насправді. Описані в творі герої  — існували насправді.

Як з'ясувалося, ці образи приходили з реальної і прихованої до теперішнього часу історії Диканьки.

Колись ця місцевість була козацьким поселенням. Січові козаки поверталися сюди на зимовищу. Жили вони окремо від місцевих селян.

Під час несподіваних набігів козаки разом зі своїми сім'ями просто зникали. Це явище вчені вважали просто легендою, але у цих оповідань є історична основа.

Все почалося зі скарг жителів села. Вони стверджували що на їхніх городах провалюється земля. Це явище приписували сильним дощам, а деякі говорили про містику.

Знаєте, в чому був секрет? Розгадка виявилася приголомшливою. Виявилося, що під Диканькою лежить ціле рукотворне місто, який в XVI віці виявили козаки. Вулиці цього містечка йшли на кілька кілометрів у різні направлення від села. Тому ніхто й не здогадувався куди зникають люди і стали поширюватися легенди і розповіді про відьом, чортів та казаках - характерників.

Диканька. После это слова сразу ж вспоминается произведение «Вечера на хуторе близ Диканьки» известного писателя Н. Гоголя. Наполненное мистики и тайн, веселья и приключений.
Происхождение названия Диканька связанное с густыми лесами которые окружали эту местность и придавали ей дикого вида. Есть и другая версия, которая утверждает, что название происходит от первых поселенцев этой местности – Дикань, Дикий, которые встречаются здесь и сегодня.
Говорят, что у этого села особенная энергетика и посей день здесь рассказывают старые истории о чертях и ведьмах. Также говорят, что все, что написал их земляк Гоголь, происходило в действительности. Описание в произведении герои существовали на самом деле.
Как выяснилось, эти образы происходили из реальной и скрытой до настоящего времени истории Диканьки.
Когда-то эта местность была казацким поселением. Сечевые казаки возвращались сюда на зимовью. Жили они отдельно от местных крестьян.
Во время неожиданных набегов казаки вместе со своими семьями просто исчезали. Это явление учёные считали просто легендой, но у этих рассказов есть историческая основа.
Все началось с жалоб жителей села. Они утверждали что на их огородах проваливается земля. Это явление приписывали сильным дождям, а некоторые говорили о мистике.
Знаете, в чем был секрет? Разгадка оказалась ошеломляющей. Оказалось, что под Диканькой лежит целый рукотворный город, который в XVIвеке обнаружили козаки. Улицы этого городка уходили на несколько километров в разные направление от села. Поэтому никто и не догадывался куда исчезают люди и стали распространятся легенды и рассказы о ведьмах, чертях и казаках– характерниках.
 

  1. Facebook
  2. ВКонтакті
(096) 017-82-82 | (03849) 3-28-85